176 — Weź, mój Panie, życie me (R315; E1359; 6.5)

Słowa: Frances R. HavergalMelodia 1

1. Weź, mój Panie, życie me,
Tobie dziś oddaję je.
Moje chwile, moje dni
Niechaj chwałą płyną Ci.

Ref.: Za mnie, Panie, wyszydzono Cię,
Za mnie Ty przyjąłeś krzyża śmierć.
Tobie życie me i miłość składam dziś,
By na zawsze służyć Ci.

2. Weź me ręce, stopy me,
Bym do dzieł Twych spieszył się.
Weź me usta, bym mógł nieść
Twojej prawdy, Panie, wieść.

3. Weź me srebro, złoto też,
Nic dla siebie nie chcę mieć.
Weź mój umysł, siłę mą,
Bym wypełniał wolę Twą.

4. Serce me i wolę mą
Uczyń dziś własnością Twą.
Skarb miłości mojej weź,
Niech namaści stopy Twe.

5. Weź mnie, bym na wieki już
Z Tobą się zespolić mógł.
Weź mnie, Panie, weź mnie, bym
Tylko Twój na wieki był.