140 — Ty, Zbawco, jesteś mój (R241; E317; 5.14)

Słowa: A. HudsonMelodia 1

1. Ty, Zbawco, jesteś mój —
Jak słodka jest to myśl!
Powtarzam imię Twe
I w sercu śpiewam Ci.

Ref.: Mój, mój, mój,
Tak, wiem, jesteś mój;
Zbawco, mój Zbawco,
Dziś wiem, jesteś mój!

2. Tyś przyjacielem jest
Tych, którzy grzeszni są;
Przez łaskę zbawiasz nas,
Gdy Twój słyszymy głos.

3. Skruszyłeś serca głaz
I przebaczyłeś mi;
Pokoju spłynął zdrój,
Gdy słów słuchałem Twych.

4. Więc pozwól chwalić Cię,
Radować się, żeś mój;
Nie wątpię w słowo Twe
I wiem, że jestem Twój.