277 — W głębiach imienia Twego, Boże mój (R473; E671; D52)

Słowa: Margaret E. BarberMelodia 1

1. W głębiach imienia Twego, Boże mój,
Zanurzam się i w ukojeniu trwam;
Wystarczasz mi, gdy się nie kończy dzień,
Wystarczasz mi, gdy noc jest ciemna tak.

2. Tyś wszechwystarczającym Bogiem mym,
To, czego brak mi, stworzyć możesz — wiem;
To ręka Twa usłała ścieżkę mą
Cudami troski i miłości Twej.

3. Boże mój, w zaufaniu Tobie śmiem
Po raz kolejny paść na Twoją pierś,
W spoczynku wiary czcić tam drogi Twe,
W jej ukojeniu stale wielbić je.