179 — Miłuję mego Pana (R321; E463; D53)

Słowa: Frances R. HavergalMelodia 1

1. Miłuję mego Pana,
Na wolność nie chcę iść,
Bo On mój Odkupiciel,
Dał za mnie cenę krwi.
Tej służby nie opuszczę,
Tak słodki jest jej smak.
A w chwilach najtrudniejszych,
W Nim ukojenie mam.

2. Mój Pan krew swoją przelał,
By życie zdobyć me;
Z tyranii „ja” i grzechu,
Z niewoli zbawił mnie.
Do służby swej mnie wybrał,
Dał moc, bym wybrać mógł
Tę doskonałą wolność,
Nieutracalną już.

3. Swej służby nie pomniejszę,
W całości Tego jest,
Co w pełni mnie ukochał
I za mnie oddał się.
Pieśń chwały i radości
Rozbrzmiewa w sercu mym:
Miłuję mego Pana,
Na wolność nie chcę iść!