369 — W ekonomii swej wiecznej Bóg (God's eternal economy; D36)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

W ekonomii swej wiecznej Bóg
Chce, by człowiek stał się taki sam
Jak On, tak w życiu i naturze, lecz nie w Bóstwie,
By z człowiekiem mógł jedno być, a człowiek — jedno z Nim,
I uzyskał tak siebie wyraz rozszerzony,
I przymioty swe, i przymioty swe boskie
Mógł wyrazić jako ludzkie cnoty.