331 — W codziennej drodze, na spotkaniach też (R621; E863; 16.3)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. W codziennej drodze, na spotkaniach też
Chrystus jest centrum, Chrystus wszystkim jest;
I nie dla doktryn, formy oraz praw,
Lecz dla Chrystusa gromadzimy się.

2. Chrystus jest drogą, światłem życia On,
To w Nim chodzimy, On nas wiedzie też,
On żywą wodą i pokarmem jest,
Z Niego pijemy, Nim karmimy się.

3. Chrystus jest prawdą — ogłaszamy Go,
Chrystus jest życiem — służyć chcemy Nim,
Chrystus jest Panem — powiększamy Go,
Chrystus jest Głową — wywyższamy Go.

4. Wszystkim we wszystkich Chrystus jest, nasz Pan,
On zaspokaja Boga oraz nas;
Rzeczywistością On w kościele jest,
Przez Niego życie wciąż pomnaża się.

5. Modlitwy, hymny dziś składane tu
Niechaj wyrażą rzeczywistość tę;
Niech wszystkie czyny w społeczności też
Przejawem będą Chrystusowych dzieł.

6. W Jego imieniu spotykamy się,
W Duchu działamy, z Nim ćwiczymy się;
W umysłach swych nie ustalając form,
W Nim się modlimy i wielbimy Go.

7. Lgnąc dziś ku Panu i nie patrząc wstecz,
Stosujmy Go i dojrzewajmy w Nim;
I niechaj wszystko będzie stratą nam,
By zyskać Go, by wszystkim dla nas był.