336 — Alleluja! Pan Zwycięzcą! (R641; E890; 16.5)

Słowa: Margaret E. BarberMelodia 1

1. Alleluja! Pan Zwycięzcą!
Powiedz każdym tchem,
Że Zbawiciel wciąż zwycięża
Grzechu moc i śmierć.

Ref.: Alleluja! Pan Zwycięzcą!
Ogłoś wszędzie, że
Chrystus Pan jest wciąż Zwycięzcą —
Wróg ucieknie wnet.

2. Alleluja! Pan Zwycięzcą!
Znika wszelki ból,
Gdy zwycięstwo na Kalwarii
Ogłaszamy tu.

3. Alleluja! Pan Zwycięzcą!
Wraz z modlitwą więc
Idź, gdzie Jezus dziś cię pośle,
I odwagę miej!

4. Alleluja! Pan Zwycięzcą!
Żadna klęska, strach
Nie zaciemni więcej wizji,
Pan nasz drogę zna.

5. Alleluja! Pan Zwycięzcą!
Wkrótce wezwie cię:
„Kto zwyciężył, niechaj z Królem
W górze złączy się”.