Uwielbiam kościół (We love the church life)

Melodia 1

1. Ludzie dziś nam mówią: „Jezus to nie pokarm, nie!
Trzeba tylko dobrze czynić, o Nim uczyć się”.
Lecz na szczęście to nie tak jest, cały sens nie w tym —
Jezus to jest życia chleb, co dzień się karmię Nim.

Ref.: Uwielbiam kościół, wdychać pić i jeść Jezusa.
Uwielbiam żyć w nim, Słowo Boże jeść.
Uwielbiam słyszeć: „Panie, amen, alleluja!”.
Uwielbiam z Panem ucztą cieszyć się.

2. Gdy wypełnia wnętrze nam, stopniowo zmienia je.
Ileż bogactw w sobie skrył warg naszych owoc ten!
Na nic się nie przyda jedna raz w tygodniu „msza”.
Nam społeczność teraz jest potrzebna wręcz co dnia.

3. Jeśli dni ostatnie i ostatni świata bieg
Sprawiają, że czujesz, jak wir mętny wciąga cię,
Nakłoń proszę ucha, usłysz, co rzec chcemy ci,
Może lepszą drogą z nami będziesz wkrótce iść.