162 — O nasz Ojcze chwały, dziś proszę, byś Ty… (R287; E1133)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. O nasz Ojcze chwały, dziś proszę, byś Ty
Dał ducha mądrości, objawienia mi;
I oczy mojego serca oświecić chciej,
Abym pełnię poznania Chrystusa mógł mieć.

2. On nadzieją Twego powołania jest
I wszystko we wszystkim napełni On, więc
Objawiaj nam Jego i pokazuj nam, że
Bogactwem chwały Twego dziedzictwa w nas jest.

3. I pokaż nam, Ojcze, czym wielka Twa moc —
Moc względem tych, którzy wierzącymi są,
Ta, która wzbudziła z martwych Chrystusa, by
On Głową kościołowi ponad wszystkim był.

4. Ty, Boże, w Chrystusie złożyłeś tę moc,
W Tym, który jest życiem i osobą mą,
Więc daj, drogi Ojcze, objawienie to mi,
Że moc ta wielka we mnie osobą jest dziś.

5. O, Chrystus nadzieją, chwałą, mocą jest,
Więc On mą osobą niechaj staje się,
By moc ta działała we mnie tak, żeby Bóg
Nadzieję mą i chwałę swą wypełnić mógł.