275 — Trzeba nam w wyścigu biec — alleluja! (R471; E1206; 11.2)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Trzeba nam w wyścigu biec — alleluja!
Mamy sposób, aby wygrać go.
Wszystkim, którzy biegną w nim — alleluja —
Bóg powiedział: „W Nim swój utkwij wzrok”.

Ref.: Wpatruj się! Wpatruj się!
Na Jezusa popatrz dziś!
Od wszystkiego odwróć się do Jezusa
I swe oczy utkwij tylko w Nim!

2. Od wszystkiego wokół wróć do Jezusa,
Zostaw chaos, zamęt, walki szum.
Pokój znajdziesz tylko w Nim — alleluja!
Odwróć się i na Jezusa spójrz.

3. Od zmienności duszy swej — alleluja —
Odwróć się od ułomności swych.
Popatrz prosto na swój cel — alleluja!
Oczy miej utkwione tylko w Nim.

4. Od przeszłości odwróć się — alleluja!
Złe czy dobre, tym nie zajmuj się.
Uchwyć się Żywego dziś — alleluja!
Zostaw wszystko, co otacza cię.

5. Popatrz w Jego jasną twarz — alleluja!
Co rozpoczął On, zakończy, wiedz!
Mamy łaskę na ten bieg — alleluja —
Kiedy w Niego wpatrujemy się.