271 — Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania (R460; E639; 10.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania,
Bo życie to przejawia wiecznie się;
Jest ono niestworzone, niezniszczalne,
Niepokonany Chrystus sam nim jest.

2. Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania,
Choćby jej moc stanęła w walce z nim;
Śmierć tylko daje życiu tę sposobność,
By objawiło moc, która w nim tkwi.

3. Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania,
Gdy grzebie je, pomnaża ono się;
Wszelkie cierpienia jedynie sprawiają,
Że bardziej wzrasta i owocne jest.

4. Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania,
Ono przebija się przez tamy jej;
I pokonując moc ciemności, piekła,
Pochłania, niszczy i zwycięża śmierć.

5. Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania,
Przez nie przejawia swoją pełnię Bóg;
Świętość i sprawiedliwość Bożą daje
To życie, w którym Bóg ma wyraz swój.

6. O, obym znał to życie zmartwychwstania,
Moc jego, co wylewa w śmierci się,
I w doświadczeniu sobie uświadamiał,
Że żywy Chrystus Pan tym życiem jest.