105 — Trójjedyny Bóg dziś przyszedł, aby żyć (R184; E1113; 4.9)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Trójjedyny Bóg dziś przyszedł, aby żyć
Jako cudowny Duch wewnątrz nas;
Zespoleni z Panem dziś i jedno z Nim —
Z Duchem ożywczym, który jest w nas.

Ref.: On jako cudowny Duch żyje w nas,
Jako cudowny Duch żyje w nas!
W Synu Ojciec — Bóg,
A Syn się Duchem stał;
Chrystus — cudowny Duch wewnątrz nas!

2. „Abba, Ojcze” jest wołaniem w głębi nas,
To ten cudowny Duch woła tak;
To do Ojca woła Jego Syna Duch
Jako ożywczy Duch wewnątrz nas.

3. Jezus Chrystus Pan dziś zamieszkuje w nas
Jako Duch życie dający nam;
Nim cieszymy się dziś dzięki temu, że
Zmienił formę i Duchem się stał.

4. Duch rzeczywistości teraz z nami jest
Jako cudowny Duch wewnątrz nas;
Wszystko, co z Chrystusa, jest realne tak,
Gdy ten Duch życiodajny jest w nas.

5. Wszyscy rozpalimy ten niezwykły dar —
Jest nim cudowny Duch w głębi nas;
Gdy wzywamy: „Panie Jezu”, tryska duch
Z Duchem ożywczym, który jest w nas.