104 — Duch Boży to dziś Jezusa Duch (R181; E242; 4.11)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Duch Boży to dziś Jezusa Duch,
Duchem On Boga-człowieka jest,
Który umarł i z martwych wstał,
I wstąpił do chwały swej.

2. Od tego Jezusa do nas zszedł
Duch Jezusa — przyszedł po to, by
Doświadczeniem w nas stała się
Realność bogata w Nim.

3. W tym Duchu Jezusa mieszczą się
Wszystko to, co ludzkie, boskie też;
Życie ludzkie zawiera On
I chwała w Nim Boża jest.

4. Cierpienie ludzkiego życia w Nim
I skuteczność śmierci Jego też,
Zmartwychwstanie, władania moc —
To wszystko w tym Duchu jest.

5. Duch ten w nas porusza teraz się
Wraz z tym, z czego On złożony jest,
I przez ten namaszczenia dar
Bogactwo Chrystusa jawne jest.

6. Jezusa Duch ten ogarnia nas
I w wielkich i w małych działa dziś
Tak wszechstronnie i wiernie, by
Bóg dla nas mógł wszystkim być.