399 — Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł (R778; E1066; 18.31)

Słowa: Elisha A. HoffmanMelodia 1

1. Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł,
Bym oczyszczenie z mych grzechów miał,
Tam swoją krwią zmył me grzechy Pan.
Chwała Mu i cześć!

Ref.: Chwała Mu i cześć!
Chwała Mu i cześć!
Tam swoją krwią zmył me grzechy Pan.
Chwała Mu i cześć!

2. Od grzechu jestem zbawiony w Nim,
Jezus przebywa we wnętrzu mym;
Tam Pan mnie przyjął — na krzyżu swym.
Chwała Mu i cześć!

3. O! Drogi zdrój, który zbawia mnie!
Tak się raduję, że wszedłem weń;
W nim zachowuje Pan czystym mnie.
Chwała Mu i cześć!

4. Do zdroju tego więc przybądź tu,
Złóż swoją duszę u Zbawcy stóp;
Wskocz weń, niech ten cię dopełni nurt.
Chwała Mu i cześć!