Bo tych, których z góry znał — Rz 8:29–30 (M82; All things work together)

Bo tych, których z góry znał,
Tych właśnie też przeznaczył, by,
By stali się tacy wręcz, jak Jego Syn,
Żeby był Pierworodnym wśród swych wielu braci;

A tych, których tak sam przeznaczył,
Tych powołał też;
A wezwanych tak, tych usprawiedliwił też;
Usprawiedliwionych już, tych otoczył chwałą też.

Już wiem: wszystko współdziała na zysk
Tych, co kochają,
Tych powołanych
Z zamysłem Jego zgodnie,
Z zamysłem Jego zgodnie — dziś wiem.

Już wiem: wszystko współdziała na zysk
Tych, co kochają,
Tych powołanych
Z zamysłem Jego zgodnie,
Z zamysłem Jego zgodnie — dziś wiem.