Lecz za łaską Boga — 1 Kor 15:10; Ga 2:20 (DM30)

Melodia 1

Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem,
A Jego łaska dana mi
Nie okazała się daremna, przeciwnie,
Pracowałem więcej od nich wszystkich.

Nie ja, co prawda,
Lecz łaska Boża, która ze mną jest.
Nie ja, lecz Chrystus,
Który dzisiaj żyje wewnątrz mnie,
Wewnątrz mnie.