117 — Przychodzimy dziś, mając prawo, by… (R210; E273; 4.5)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Przychodzimy dziś, mając prawo, by
Śmiało Twoją moc teraz wziąć;
O królestwo Twe walczyć trzeba, więc
Czerpać chcemy z Twojej mocy wciąż.

Ref.: Mocą, mocą, oblecz nas swą mocą!
Mocą swą z wysoka oblecz nas!
Mocą, mocą, oblecz nas swą mocą!
Ciało Twoje śmiało woła tak.

2. Na osobę Twą kierujemy wzrok,
Aby boski deszcz śmiało wziąć;
Byś Ty w Ciele swym naprzód szedł, też my
W dziele Twym deszcz przyjmujemy wciąż.

Ref.: Deszcz swój, deszcz swój, ześlij na nas deszcz swój!
Deszcz z wysoka na nas dzisiaj zlej!
Deszcz swój, deszcz swój, ześlij na nas deszcz swój!
Ciało Twoje śmiało prosi Cię.

3. Oczekując Cię, pewność mamy, że
Boski ogień Twój naszym jest;
Aby ludziom nieść ewangelii wieść,
My do ognia podłączamy się.

Ref.: Ogień, ogień, daj języki z ognia,
Aby wieść z wysoka Twoją nieść!
Ogień, ogień, daj języki z ognia!
Ciało Twoje śmiało prosi Cię.