118 — Cudowny Duch życia dziś jest wewnątrz nas (R214; E278; 4.6)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Cudowny Duch życia dziś jest wewnątrz nas,
Jak woda pragnienie zaspokaja nam;
Pić z Niego możemy, napełniać Nim się,
Aż Duch ten niczym rzeka wyleje się z serc.

2. Duch mocy zstępuje i okrywa nas,
Obleka nas sobą i szatą jest nam;
Ochrzczeni więc w Niego, okryci dziś Nim,
Do służby mamy zasób i moc w Duchu tym.

3. Duch życia oddechem chwalebnym dziś jest;
Pan tchnął Go, by życiem nasz duch też stał się;
Duch mocy zaś jest niczym potężny wiatr,
Co wiejąc z wysoka moc swą daje nam.

4. Nasz Pan zmartwychwstały w uczniów swoich tchnął,
By mogli Go jako Ducha życia wziąć;
A gdy na niebiosa już wstąpił nasz Pan,
To wylał Ducha mocy — swym uczniom Go dał.

5. Duch życia jest wewnątrz i życiem jest w nas,
Duch mocy w tym życiu pozwala nam trwać;
Jak świeże powietrze przynosi nam wiatr,
Tak też dostarcza życia Duch mocy wciąż nam.

6. To nie są oddzielne, różne duchy dwa,
Lecz jeden Duch, który dwie funkcje dziś ma:
Ubiera nas w Boga, napełnia nas Nim —
Możemy być dogłębnie zespoleni z Nim.

7. Napełnij nas, Panie, Duchem życia swym,
Abyśmy wzrastali co dzień w życiu Twym;
Przyodziej nas też w Ducha mocy i spraw,
By w naszej służbie wola spełniała się Twa.