Po wcieleniu ludzkie życie (Incarnation, human living, crucifixion; DM40)

Melodia 1

1. Po wcieleniu
Ludzkie życie,
Śmierć na krzyżu,
Zmartwychwstanie,
Duchem stał się
Człowiek w niebie ten!
Jak zamyślił sam —
Bóg się człowiekiem stał,
By nam siebie jako życie dać.
Jak cudownie, że
Przeszedł proces ten!
Dziś, jak On, my przechodzimy:

2. Odrodzenie,
Uświęcenie,
Odnowienie,
Przeobrażenie.
Upodabnia,
By uczynić nas
Bogiem w życiu i
Naturze, lecz nie w Bóstwie,
I w swoją boską chwałę wnieść.
W życiu zbawia nas
Bóg Trójjeden tak,
By w kościele mógł wyrazić się!