Panie, kocham, potrzebuję Ciebie (Lord, I love You, Lord, I need You; DM27)

Melodia 1

Panie, kocham, potrzebuję Ciebie,
Mym pragnieniem jesteś Ty.
Chcę żyć Twym życiem, więc bądź zawsze ze mną,
W obecności prowadź swej.

Panie, spójrz na mnie,
Przesyć mnie sobą,
Spojrzeniem swym prowadź mnie.
Panie obejmij,
Otul mnie sobą,
Ukryj w miłości swej.

W mej słabości, gdy iść już nie mogę,
Wzrok mój skieruj na Twą twarz.
Mów do mnie czule, porusz się, pokonaj,
Siłą swoją prowadź mnie.