61 — Pan Jezus Królem jest (E146; 3.33)

Słowa: Charles WesleyMelodia 1

1. Pan Jezus Królem jest!
Człowiecze, raduj się,
Uwielbiaj Go i dziękuj,
Pieśń tryumfu wznieś.

Ref.: Wznieś serce swe,
Wznieś głos i raduj się,
Powtarzam, raduj się.

2. Królestwo Jego trwa,
On nieba, ziemi Pan;
I klucze śmierci, piekła
Dzisiaj Jezus ma.

3. Króluje Zbawca nasz,
Miłości, prawdy Bóg;
Gdy plamy nasze zmył,
Tron w górze dano Mu.

4. I po prawicy swej
Posadził Pana Bóg;
Wrogowie wnet ulegną,
Padną Mu u nóg.