56 — Oddajmy Panu chwałę (R98; E1095)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Oddajmy Panu chwałę,
Chwalebną wznosząc pieśń!
Niech słyszą aniołowie
Gromkiego śpiewu dźwięk!
Niech cały świat usłyszy,
Jak Bóg odbiera cześć,
A wrogie wojska w strachu
Przed nami pierzchną wnet.

2. Gdy usta nasze milczą,
Wróg z tego cieszy się;
W otwartej bitwie zatem
Przepędźmy go stąd precz!
Dziś w tryumfalnym krzyku
Ofiarę złóżmy chwał,
O swoją twarz nie dbajmy,
Niech Bóg swą chwałę ma!

3. Świat nigdy nam nie pomógł
Wykrzyczeć Panu czci;
Nie oddał Jemu chwały
Ani Mu wdzięczny był.
Czy więc musimy pytać,
By wielbić Pana chwał?
O, uwolnijmy ducha!
On łaski zdrój nam dał!

4. Otwórzcie, bracia, usta!
O siostry, wznieście głos!
Rozgłośmy Boży tryumf
I błogosławieństw moc!
Dziś więc za wszelką cenę
Nam chwalić trzeba Go
Za radość ze zbawienia,
Za miłosierdzie to.