57 — Dziś miejscowy kościół głosi (R99; E1096)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Dziś miejscowy kościół głosi:
Jezus to Pan!
Świętych śpiew tę wieść roznosi:
Jezus to Pan!
Jego dzieło dokonane!
Armie wroga pokonane!
Dziś na tronie siedzi w chwale!
Jezus to Pan!

2. Jezus jest żyjącym Duchem,
Jezus to Pan!
On tu jest, nadstawcie ucha:
Jezus to Pan!
Nie rozpaczaj, wezwij Jego,
Zaproś Go do wnętrza swego,
Niech On będzie centrum jego —
Jezus to Pan!

3. On twe życie przeobrazi,
Jezus, nasz Pan!
Swym bogactwem cię obdarzy,
Jezus, nasz Pan!
On na zawsze zaspokoi,
Swego życia da do woli,
On też z Bogiem cię zespoli,
Jezus, nasz Pan!

4. W miłosierdziu nas przywrócił,
Jezus, nasz Pan!
On nas nigdy nie porzuci,
Jezus, nasz Pan!
Cała tej osoby pełnia
W Jego Ciele dziś się spełnia,
A szatana strach napełnia —
Jezus to Pan!