48 — O, alleluja, co za śmierć (E1087)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. O, alleluja, co za śmierć —
Na krzyżu Chrystus zmarł!
Nie tylko On skosztował jej,
Lecz wszystko miało udział w niej;
Jej zaznał nawet Bóg
I cały ludzki ród.
O, alleluja, za taki krzyż!

2. Tak — człowiek w Bogu umarł już
I nastał jego kres!
Od niego jestem wolny dziś,
Bo koniec Bóg położył mi!
Co za cudowna śmierć,
Uwalniająca mnie.
O, alleluja, za taką śmierć!

3. Tak — Bóg w człowieku umarł też,
By w nim uwolnić się.
Już w ziemię ziarno wpadło, więc
Dziś Bóg ma powielenie swe;
On je w procesie tym
Wypełnił życie swym.
O, alleluja, za życie to!

4. Chwała Ci, Panie, za Twój krzyż,
Twą doskonałą śmierć!
Wszechświata centrum jest ten krzyż,
Niewysłowiona wartość w nim!
Kochamy, Panie, go,
Cenimy jego moc.
O, alleluja, za taki krzyż!