O, Panie najdroższy (M71; Lord Jesus, You're lovely)

Melodia 1

1. O, Panie najdroższy
I bardziej upragniony
Niż wszelka ziemska radość,
O, niezrównany mój!
Twe piękno, mój Jezu,
Przewyższa wszystko inne.
W spokoju i czułości,
W jasności urok Twój.

2. Gdy tak na Ciebie patrzę,
Zdobywasz moje serce.
Nie mogę Ci się oprzeć,
W objęciach Twoich trwam.
I czas przestaje istnieć,
Jest tylko Twa obecność.
W chwalebną twarz Twą patrzę;
Ty we mnie, w Tobie ja.

3. Oddaję Ci swe życie —
Tyś jeden jego godzien.
Nikogo i niczego nie pragnę —
Tylko Ty.
Niech serce Ciebie kocha,
Docenia i Ci służy
Twą dostateczną łaską
Przez resztę moich dni.