Jubileusz nastał dziś (This is the year of jubilee)

Melodia 1

1. Wolnością Pan obdarzył
Każdego, kto uwierzył.
Więzy niewoli zrzuć!
Przyjdź! Powróć do Jezusa;
Niech cię wyzwoli życie.
Wezwij Go — zbawi cię!

Ref.: Bo jubileusz nastał dziś!
Tę wolność, którą mamy w Nim,
Ogłośmy całej ziemi.
Dziś wszyscy jeńcy wolni już,
Nie nęka ich moc trosk, grzech ani znój.
Bo jubileusz nastał dziś!

2. Dziś Bóg znów naszym działem,
Obfitą ziemią, zatem
Co dzień karmmy się Nim!
I wspólnie Nim się cieszmy,
Zaspokojeni w pełni,
Razem w Nim po wsze dni!