160 — O, być jak Ty chcę, Odkupicielu (R284; E398; 6.3)

Słowa: Thomas O. ChisholmMelodia 1

1. O, być jak Ty chcę, Odkupicielu,
Za tym dziś tęsknię i modlę się;
Chętnie utracę tej ziemi skarby,
By podobieństwo Twe, Jezu, mieć.

Ref.: Być jak Ty, Jezu! Być jak Ty, Jezu!
Odkupicielu, czystym jak Ty;
Przyjdź w swej słodyczy, przyjdź w swojej pełni,
Odciśnij obraz swój w sercu mym.

2. O, być jak Ty chcę, pełen współczucia,
Przebaczać, miłość i czułość nieść,
Bezradnych wspierać, słabych pocieszać,
Tych, co zbłąkani, do Ciebie wieść.

3. O, być jak Ty chcę, ubogi w duchu,
Święty, cierpliwy, nie lękać się,
Potulnie znosić gorzkie wyrzuty,
Cierpieć, by innym zbawienie nieść.

4. O, być jak Ty chcę, zatem przychodzę,
Byś namaszczeniem obdarzył mnie;
Wszystko, kim jestem, Tobie przynoszę,
Zawierzam los swój dziś w ręce Twe.

5. O, być jak Ty chcę, Jezu, więc błagam,
Zlej Ducha, miłość swą we mnie wlej;
Uczyń mnie, Jezu, dla siebie domem,
Byś mógł przeze mnie swe życie wieść.