181 — Jedno z Tobą jestem, Panie (R327; E474; 7.2)

Słowa: Mrs. Donald DavidsonMelodia 1     Melodia 2

1. Jedno z Tobą jestem, Panie,
Jedność z Tobą w duchu mam;
Teraz żyje we mnie wszystko,
Czym Ty jesteś i co masz.

Ref.: Jedno z Tobą, Panie mój!
Dzień po dniu udziałem mym
Twe bogactwa, Twoja pełnia,
Wszystkim dla mnie jesteś Ty.

2. Jedno z Tobą w ludzkim życiu,
Człowieczeństwo dziś mam Twe;
Twoje pełne posłuszeństwo
W nim dostępne dla mnie jest.

3. Jedno z Tobą w Twojej śmierci,
Krzyż już mi położył kres;
Tak! Umarłem już dla świata,
Świat umarły dla mnie jest.

4. Jedno z Tobą w zmartwychwstaniu,
Już wzbudzony z martwych, bym
Mógł żyć w Tobie, mając życie,
Którym we mnie jesteś Ty.

5. Jedno w Twym wniebowstąpieniu,
Z Tobą tam me miejsce jest;
Tu na świecie obcy, pielgrzym,
W Tobie skryte życie me.

6. Jedno z Tobą na Twym tronie,
W Twojej władzy udział mam;
Z Tobą dzielę jedno życie —
We mnie Ty, a w Tobie ja.