24 — Nigdy nie zmęczymy się śpiewaniem pieśni tej (R33; E41; 2.12)

Słowa: Fanny J. CrosbyMelodia 1

1. Nigdy nie zmęczymy się śpiewaniem pieśni tej:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!
Uwielbienia pieśń dziś silnym duchem chcemy wznieść:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!

Ref.: Dzieci Boże z głębi serc cudną Mu śpiewają pieśń,
Gdyż do chwały łaską swą wielu synów wniesie On;
W dniu tym będzie każdy z nas w obecności Króla stać:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!

2. Odkupieńcza Jego miłość pochwyciła nas:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!
Ogrom łaski jej pragniemy co dzień głębiej znać:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!

3. Naprzód, by do chwały wejść, idziemy, jak rzekł Pan:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!
Ujrzeć Króla, Jego piękno, splendor, chwałę, blask:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!

4. Jego łaskę, miłosierdzie wyśpiewamy tam:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!
W nowej pieśni chwała Zbawcy będzie wiecznie trwać:
Chwal Boga, chwal! Alleluja!