310 — Niech mój popłynie duch (R575; E846; 15.9)

Słowa: Witness LeeMelodia 1     Melodia 2

1. Niech mój popłynie duch,
Niech płynie duch;
Modlę się, Panie mój,
By płynąć mógł.
Przeszłość odrzucam precz,
Mury poburzyć chcę,
Niech duch uwolni się,
By płynąć mógł.

2. Niech mój popłynie duch,
Niech płynie duch;
Błagam Cię, Panie mój,
By płynąć mógł.
Moc mojej pychy zwiąż
I miłość własną mą,
Z niewolą ducha skończ,
By płynąć mógł.

3. Niech mój popłynie duch,
Niech płynie duch;
O to dziś proszę Cię,
By płynąć mógł.
Moje ambicje weź,
Chęć wywyższania się,
I w ducha wprowadź mnie,
Bym płynął w nim.

4. Niech mój popłynie duch,
Niech płynie duch;
Panie mój, szukam Cię,
By płynąć mógł.
W zamknięciu nie chcę trwać,
Poprawiać swego „ja”,
Lecz wciąż o ducha dbać,
By płynął w głąb.

5. Niech mój popłynie duch,
Niech płynie duch;
Łaskawy Panie, spraw,
By płynąć mógł.
Pewności siebie tron,
Chwałę opuszczam swą,
By w duchu płynął wciąż
Zdrój żywych wód.

6. Niech mój popłynie duch,
Niech płynie duch;
Odpowiedz, Panie mój,
By płynąć mógł.
Nie tylko z Tobą chcę
Bliską społeczność mieć,
Lecz byś z innymi też
Zespalał mnie.