316 — Kościół Pana jest chwalebny (R597; E1226; 15.8)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Kościół Pana jest chwalebny, myśmy częścią jego dziś —
Co za szczęście! Jedno nas uczynił Pan!
Jedno Ciało we wszechświecie, my jesteśmy w Ciele tym —
Alleluja! Jedno nas uczynił Pan!

Ref.: Alleluja, że jest Ciało!
Alleluja, że ma członki!
My jesteśmy dziś dla Ciała!
Alleluja! Jedno nas uczynił Pan!

2. Tu zbiorowość jest istotą, indywidualizm — nie,
Bo bez Ciała Bóg się nie wyrazi dziś;
Nie w kościołach pojedynczych, lecz wyraża w Ciele się —
Alleluja, że jesteśmy w Ciele tym!

Ref.: Alleluja, że jest Ciało!
Szatan zawsze drży przed Ciałem!
Zwyciężamy jako Ciało!
Alleluja, że jesteśmy w Ciele tym!

3. To świeczników siedem złotych i natura boska w nich —
Dla natury dawnej nie ma miejsca tam;
Gdy jesteśmy jedno i w naturze Bożej mamy dział,
Jak świeczniki objawiamy światła blask!

Ref.: Alleluja, że jest Ciało!
Jaśniejące mamy Ciało!
To świeczniki szczerozłote!
Alleluja! Objawiamy światła blask!

4. Jak możemy dziś wyrazić taką jedność, boskość, blask?
Alleluja! Trzeba nam Jezusa jeść!
On jest manną, drzewem życia, nową ucztą jest co dnia —
Alleluja! Jeść możemy Go co dzień!

Ref.: Gdy Jezusa spożywamy,
Jedność, boskość przejawiamy
I blask światła objawiamy!
Alleluja! Pana jeść to sposób nasz!