Ale ja będę czekał na Jahwe — Mi 7:7–8 (DM4; But for me I will wait on Jehovah)

Melodia 1

Ale ja będę czekał na Jahwe,
Będę wyglądał Go — siły mej;
Jahwe będzie mi światłem wśród ciemnych mych dróg;
Wrogu mój, nie ucieszysz się już.

Choć upadnę podniosę znów się,
Chwała Ci, który wzmocniłeś mnie;
Więc Chrystusa Jezusa wypatrywać chcę,
Bo w Chrystusie podniosę znów się.