Gdzie jest dom, który chcecie Mi wznieść — Iz 66:1–2 (Where is the house; DM5)

Melodia 1

Gdzie jest dom, który chcecie Mi wznieść
I spoczynku miejsce Me?
Gdzie tedy jest dom, który chcecie Mi wznieść
I spoczynku miejsce Me?
Niebiosa są Moim tronem,
Ziemia podnóżkiem dla Mych stóp.
Gdzie tedy jest dom, który chcecie Mi wznieść
I spoczynku miejsce Me?

Bo wszystko to dziełem Mych rąk,
Tak wszystko to powstało więc — mówi Jahwe.
Ja jednak spojrzę ku temu, który ubogi jest
Oraz skruszony w duchu swym
I przed słowem Moim drży.

Gdzie tedy jest dom, który chcecie Mi wznieść
I spoczynku miejsce Me?
Gdzie tedy jest dom, który chcecie Mi wznieść
I spoczynku miejsce Me?
Niebiosa są Moim tronem,
Ziemia podnóżkiem dla Mych stóp.
Gdzie tedy jest dom, który chcecie Mi wznieść
I spoczynku miejsce Me?