Ktoś (Someone; M91)

Melodia 1

1. Czy jest ktoś, przed kim mogę
Otworzyć serce swe?
Ktoś, kto zrozumie,
Co ze mną dzieje się?
Ktoś przy mnie zawsze,
Kiedy sam zmagam się?
Ktoś, kto od wszystkich inny jest?

Ref.: Tak jest Przyjaciel,
Który nie zawiedzie cię.
Ktoś, kto rozumie
To, co z tobą dzieje się.
Jest Ktoś przy tobie,
Kiedy zostajesz sam.
Jest Ktoś cudowny, cudowny tak!

2. Czy jest ktoś zatroskany,
Gdy ciężko mi i źle?
Ktoś ze mną zawsze,
Czy słońce, czy też deszcz?
Ktoś, kto mnie skryje,
Kiedy sztorm zbliża się?
Ktoś, kto od wszystkich inny jest?

Ref.: Tak, jest Ktoś przy mnie,
Kiedy ciężko mi i źle.
Ktoś zawsze przy mnie,
Czy to słońce, czy też deszcz.
Ten Ktoś jest przy mnie,
Kiedy zostaję sam.
Jest Ktoś niezwykły, niezwykły tak!

3. Czy jest ktoś, kto jakim jestem,
Po prostu przyjmie mnie?
Ktoś, komu w pełni
Powierzyć mogę się?
Ktoś, kto choć zna mnie,
Jednak nadal mnie chce?
Ktoś, kto od wszystkich inny jest?

Ref.: Jest Ktoś, kto kocha,
Takim jakim jestem, mnie.
Ktoś, kto mnie znajdzie,
Nawet gdy oddalam się.
Tak, jest Ktoś taki,
Najukochańszy Ktoś.
Po prostu doceń i kochaj Go!

4. Czy jest ktoś, zdolny sięgnąć
Głębin istoty mej?
Ktoś, kto naprawi,
Zerwane struny w niej?
Ktoś, kto pokocha
Mnie bez miłości mej?
Ktoś, kto od wszystkich inny jest?

Ref.: Jest Ktoś, kto dotknąć
Może czule głębi twej.
Ktoś, kto do śpiewu
Może skłonić serce twe.
Ktoś drogocenny,
Ktoś, kto miłością jest.
On jest cudowny — zakochaj się!

To właśnie Chrystus
Zmienić może wnętrze twe.
To właśnie Chrystus
Serce twe rozśpiewać chce
To właśnie Chrystus —
Najkosztowniejszy dar.
Jego Osoba to nasz skarb!