232 — Kocham Cię, Panie, nie miłością swą (R399; E546; D5)

Słowa: Madame GuyonMelodia 1

1. Kocham Cię, Panie, nie miłością swą,
Bo nie mam w sobie jej;
Kocham, lecz cała miłość ta jest Twą,
Bo żyję dzięki niej.
Ja jestem niczym — szczęściem moim jest
W Tobie zaginąć i zatracić się.

2. Tyś wszystkim, czego trzeba dzieciom Twym —
Tak, Ty i tylko Ty;
Z Ciebie zdrój błogosławieństw płynie Twych
I w Tobie trwamy dziś.
Fontanną życia, łaską jesteś nam;
Tyś źródłem, centrum, domem nam się stał.