Jakże ja, proste dziewczę, mam… (Divine romance; D9)

Melodia 1

1. Jakże ja, proste dziewczę, mam
Partnerką się dla Ciebie stać?
Boski i święty jesteś, a
Ja tak ludzka, grzeszna tak.

Bez Ciebie, Panie, nie mam szans,
By Ciebie godną móc się stać,
Lecz zanim świat rozpoczął się,
Ty już wybrałeś mnie.

Ref.: Tej miłości plan
Kryłem w głębi swej,
Więc człowiekiem stałem się,
By uwieść dziewczę Me.
Nic w miłości Mej
Nie odmieni Mnie;
Miłość moja wieczna jest;
Zdobędę serce jej.

2. Nikt z ludzi ni z aniołów nikt
Nie znał sekretu w sercu Twym,
Żeś z nami jedno chciał się stać,
Nim uczyniłeś świat.

Choć dowiódł wróg podłości swej,
Przez grzech okrutnie niszcząc mnie,
Twa miłość nieodmiennie trwa —
Zdobędziesz mnie i tak.

Ref.: Tej miłości plan…

3. Człowiekiem stał się królów Król,
Przez własną śmierć odkupił mnie;
Gdy z martwych wstał w królową swą
Zmienił nas, by pojąć ją.

Pokonał śmierć, by we mnie wejść,
Boskością swą obdarzyć mnie.
Boscy i ludzcy — On i ja;
To samo życie w nas.

Ref.: Pociągnąłeś mnie
Do kochania Cię.
Z siebie rezygnuję, by
Twą już na zawsze być.
W Twym imieniu czar
Zauroczył mnie;
Tobą zachwyciłam się,
Boś pocałował mnie.

4. O, jakże słodka nasza więź!
Tak bardzo potrzebuję Cię!
I z Tobą czule, sam na sam,
W kontakcie bliskim trwam.

Codziennie zmieniaj wnętrze me
I całe serce posiąść chciej;
Przeobraź, byś królową swą
Zdobył i poślubił ją.

Ref.: Pociągnąłeś mnie…