133 — Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł (R232; E1125)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł,
Tam Boży wymóg wypełnił Pan,
Tam oczyszczenie z mych grzechów mam.
Chwała Mu i cześć!

Ref.: Chwała Mu i cześć!
Chwała Mu i cześć!
Tam oczyszczenie z mych grzechów mam.
Chwała Mu i cześć!

2. Darmo zbawieni od grzechu dziś
Cieszymy się odkupieniem tym;
Ono radością nam po wsze dni.
Chwała Mu i cześć!

Ref.: Chwała Mu i cześć!
Chwała Mu i cześć!
Tam oczyszczenie z mych grzechów mam.
Chwała Mu i cześć!

3. O! Cenny fakt: gdy mój Zbawca zmarł,
Nie tylko dług grzechu spłacił Pan,
Zdrój życia także uwolnił nam!
Chwała Mu i cześć!

Ref.: Chwała Mu i cześć!
Chwała Mu i cześć!
Zdrój życia także uwolnił nam.
Chwała Mu i cześć!

4. Dziś odkupieni i w życiu tym,
Krwią oczyszczeni, wciąż trwamy w Nim,
Życiem pojeni przez wszystkie dni.
Chwała Mu i cześć!

Ref.: Chwała Mu i cześć!
Chwała Mu i cześć!
Zdrój życia także uwolnił nam.
Chwała Mu i cześć!