300 — Do Ciebie, Panie mój (R546; E812; 14.3)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Do Ciebie, Panie mój,
Spragniony biegnę, by
Z Ciebie dziś jeść i z Ciebie pić,
Byś mą radością był.

2. Me serce woła w głos,
Twarz Twoją ujrzeć chcę;
Głęboko pragnę pić z Twych wód,
Pragnienie zgasić swe.

3. Twa pełna chwały twarz
Zachwyca serce me;
Tu będę trwał, tu będę stał,
By móc oglądać Cię.

4. A w społeczności tej
Ty jesteś łaską mi;
Napełniasz serce, ducha, bym
Odpoczął w Tobie dziś.

5. Panie, zostanę tu,
By nadal szukać Cię,
W Słowie, w modlitwie trwając, aż
Twój przepływ będę mieć.