125 — Bóg mi przebaczył grzechy me (R228; E1355; 5.9)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Bóg mi przebaczył grzechy me,
Odrzucił je daleko w tył;
Nie wspomni win mych nigdy już,
W przeszłości kres położył im.

Ref.: Bóg mi przebaczył grzechy me,
Jak czarny obłok rozwiał je,
I nie zobaczy ich już nikt,
Bo wniwecz obróciły się.

2. Me grzechy były niczym głaz,
Lecz Bóg w toń morza wrzucił je;
Jak wschód i zachód z dala są,
Tak oddalony jest mój grzech.