264 — Bóg jest światłem i nie ma żadnej ciemności w Nim (R442; E1197; D18)

1 Jana 1:5–7Melodia 1

Bóg jest światłem i nie ma żadnej ciemności w Nim!
Jak dobrze w Jego obecności jest żyć!
W świetle tym On z każdego grzechu oczyszcza nas —
Radujmy się!

Siostry: W świetle tym
Bracia: Wciąż chodzimy,
Siostry: Społecznością
Bracia: Się cieszymy;
Siostry: Syna krew
Bracia: Z wszelkich grzechów
Wszyscy: Wciąż oczyszcza nas.

Siostry: Grzechy swe
Bracia: Wyznajemy,
Siostry: On przebacza,
Bracia: Bo jest wierny;
Siostry: Wszelki grzech
Bracia: Zmyty już.
Wszyscy: Święci, radujmy się!