Wielbimy Cię, że… (E1117; 4.10)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Wielbimy Cię, że
Duch Chrystusa jest w nas!
Przyszedł, by w nas zamieszkać
I życiem być nam.
Alleluja! Mamy Ducha!
Alleluja! W nas jest!
Alleluja, że to życie
Nie skończy już się.

2. I śpiewamy dziś
O Tym, który zszedł, by
Jako Duch życiodajny
Jedno z nami być.
Alleluja! To jest Jezus!
Alleluja! Jest w nas!
Alleluja! On jest Duchem
I życiem jest nam!

3. On odrodził nas
I przeobraża nas,
Aby nas upodobnić
Do siebie móc tak.
Alleluja! Wszczepił życie!
Przeobraża też nas!
Alleluja! Upodobni
I przemieni tak!

4. Upodabnia nas,
Kiedy karmimy się
Życiem Tego, co znawcą
Naszych potrzeb jest.
Alleluja za zbawienie,
Co Bóg w Synu nam dał!
Alleluja! W nim niczego
Nie brakuje nam.