W ekonomii odwiecznej Bóg (D36; God's eternal economy)

Melodia 1

W ekonomii odwiecznej Bóg
Chce, by człowiek stał się taki sam,
Jak On, tak w życiu i naturze, lecz nie w Bóstwie,
By z człowiekiem Bóg jedno był,
A człowiek — jedno z Nim,
I uzyskał tak siebie wyraz rozszerzony,
I przymioty swe, i przymioty swe boskie
Mógł wyrazić jako ludzkie cnoty.