247 — Znany jest mi wielki sekret (R416; E564)

Słowa: Albert B. SimpsonMelodia 1

1. Znany jest mi wielki sekret
I już wiem, jak w Panu trwać;
Skosztowałem źródła życia,
W Jego słowie pewność mam.
Siłę, słodycz odnajduję,
Gdy jest blisko Jego krew;
Zatraciłem się w Jezusie,
W Bogu zatopiłem się.

Ref.: Nieustannie w Panu trwam,
W Jego słowie zasób mam
I w miłości Jego toni kryję się.
Alleluja! W Panu trwać,
Jego słowo blisko znać
I w miłości Jego toni ukryć się!

2. Razem z Nim ukrzyżowany,
Jezus mieszka w sercu mym;
Porzuciłem swe wysiłki —
Już nie ja, lecz, Panie, Ty!
Jemu wolę swą poddaję,
Jego Ducha słucham się,
A krew Jego drogocenna
Z grzechu wciąż obmywa mnie.

3. I choroby Mu przynoszę —
On na krzyż już poniósł je;
O mych smutkach, troskach, lękach
mówię Mu, niech wszystko wie!
Z Niego czerpię swoją siłę,
W Jego tchnieniu życie mam;
Nawet umysł swój i wiarę,
Miłość daje, gdy w Nim trwam.

4. Ze słów Jego biorę mądrość,
W mocy Ducha chodzę więc;
Obecnością swą prowadzi,
Strzeże, zachowuje mnie;
Mego serca jest udziałem
I radości źródłem jest:
Zbawca, Uzdrowiciel, Pan mój,
Król i Uświęcenie me.