208 — Chodźcie jeść! (R364; E1148)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Chodźcie jeść, bo Pan nas wzywa,
Chodźcie jeść!
Dziś Go jeść i pić możemy cały dzień!
On pokarmem co dzień nam,
Tylko On nasyca tak.
Chodźcie jeść, bo Pan nas wzywa,
Chodźcie jeść!

2. Chodźcie jeść, bo Pan nas wzywa,
Chodźcie jeść!
Gdy Go jemy i pijemy cały dzień,
Naszym życiem staje się
I napełnia nas po brzeg.
Chodźcie jeść, bo Pan nas wzywa,
Chodźcie jeść!