Za sceną ukrywa się (Hidden behind every scene)

Melodia 1

1. Za sceną ukrywa się
I nie ustaje w swych działaniach;
Troskliwy i mądry Bóg
Cierpliwie wzrok nasz stale skłania,
By spojrzeć tam, gdzie Syn Jego
Ukochany, po prawicy;
Jezus, choć Król, powziął, że
Działa, gdy Jego lud z Nim w modlitwie
Zgodzi się.

Ref.: Panie widzę, Panie kocham
I wszystko Tobie, Panie, poddam;
Codziennie czułe Twoje władanie
Słodki zasób śle.
Błogosławieństwem jest
W rękach Twych znajdować się;
To, czego chcesz, Królu, dokonać
We mnie czyń!

2. Nasienie królestwa w nas
Samemu Panu żyć w nas daje;
Dla Niego serc naszych tron,
By je przez miłość zdobył swoją.
Świątynią Jego jesteście,
Króla królów, czyż nie wiecie?
Otwórzmy więc drogę Mu,
By na tej ziemi mógł On królować
Dzień po dniu.