365 — W naszych lampach jest olej — płoniemy! (R708; E1308; D30)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. W naszych lampach jest olej — płoniemy!
W naszych lampach jest olej, więc
Ku duchowi, o Panie, nas kieruj!
Ku duchowi zwracaj nas co dzień!

Ref.: Panie! Amen! Alleluja!
Olej płonie, płonie w nas co dzień!
Ku duchowi, alleluja,
Cały czas zwracamy się.

2. Lecz nim przyjdziesz, oleju w naczyniach
Zapas zebrać potrzeba nam.
Je dajemy Ci, byś je napełniał.
Niech nie zgaśnie płomień naszych lamp!

Ref.: Panie Jezu! Panie Jezu!
W każdej chwili więcej siebie daj!
I napełnij, i napełnij
Swą rzeczywistością nas!

3. Zatem płonąć będziemy, aż przyjdzie,
Aby spotkać nas tego dnia,
I udamy się z Nim na wesele,
Jasne będzie światło naszych lamp.

Ref.: Przyjdź, nasz Panie! Panie Jezu!
Przyjdź i zastań płonącymi nas!
Przyjdź i w swej oblubienicy
Odpoczynek, rozkosz znajdź!