147 — W Chrystusie, co za radość (R254; E1350; 5.8)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

W Chrystusie, co za radość —
Od Adama wolnym być!
Wszystko staje się dziś nowe
I niebiańskie jest już dziś!
Chwal Go!
Smakuję i raduję się życiem Jego dziś!
Chwal Go!
W Chrystusie na zawsze być!