325 — W Babilonie nie ma nas (R613; E1251; 15.13)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. W Babilonie nie ma nas,
W Jeruzalem chcemy stać,
By w jedności tutaj trwać.
O! Chwała, chwała Mu!
Dziś nie chcemy nauk mieć
Ni opinii trzymać się,
Ducha z duszą mieszać też,
Lecz miejscowy kościół mieć.

Ref.: Alleluja! Alleluja!
Jednomyślnie trwamy tu,
Aby Pan budować mógł.
Alleluja! Alleluja!
Dziś miejscowy kościół, święci, to nasz dom!

2. Aby Pan mógł naprzód iść,
Musi mieć kapłanów dziś —
Tych, co stale żyją w Nim.
O! Chwała, chwała Mu!
Chrystus jest nagrodą ich,
Oni przesyceni Nim;
Przez nich Bóg buduje dziś
W każdym mieście kościół swój.

3. I królestwo mamy tu;
Władzę w nas sprawuje Bóg;
On panuje jako Król.
O! Chwała, chwała Mu!
Chcemy Ducha słuchać się,
Kościołowi korzyść nieść —
Taki wymóg Boga jest,
By kościoły w miastach miał.

4. Ołtarz tu musimy wznieść,
Złożyć na nim wszystko swe,
Słodką woń ofiary wznieść.
O! Chwała, chwała Mu!
To bezsporne dla nas jest:
Dla kościoła oddać się,
Wszystko inne za nic mieć,
By miejscowy kościół trwał.

5. On fundament ma swój już,
Chwałą go otoczył Bóg;
Pełną radość mamy tu.
O! Chwała, chwała Mu!
Okrzyk, święci, wznieśmy wraz,
Niech z daleka słyszą nas!
Wroga już rozgromić czas!
Pan miejscowy kościół ma!