333 — Używajmy ducha! (R624; E866; 16.2)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Używajmy ducha!
Rzućmy ludzką myśl,
Razem się zbierajmy,
Aby w Ciele żyć.

2. Używajmy ducha!
Wyjdźmy z wszelkich form,
Dzielmy się Chrystusem —
Naszym działem On.

3. Używajmy ducha!
Zapierajmy się
Naturalnych uczuć,
Służmy, głośmy wieść.

4. Używajmy ducha!
Zapierajmy się
Życia duszewnego
I wspierajmy się.

5. Uwolnieni w duchu
Od prawości swej,
Potępiania siebie,
Nieśmiałości swej.

6. Uwolnieni w duchu
Z więzów pychy swej,
Od miłości własnej,
Chwały, woli swej.

7. Używajmy ducha,
By zwycięstwo mieć
Poprzez moc imienia,
Przez Baranka krew.

8. Używając ducha
Pana dotkniesz wnet;
On przez twego ducha
W Słowie da ci się.

9. Używanie ducha
Świadków Panu da;
Swe zaspokojenie
Człowiek w duchu ma. .

10. Używania ducha
Dziś potrzeba nam,
Aby poprzez ducha
Pan prowadził nas.