309 — Uwolnij mego ducha, Panie, dziś (R574; E845; 15.2)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Uwolnij mego ducha, Panie, dziś,
By z duchem innych w jedno zlany był;
Osobno nie chcę dłużej szukać Cię,
Uwolnionego w dom Twój zbuduj mnie.

2. Uwolnij mego ducha, proszę Cię,
Bym wewnątrz siebie nie zamykał się;
Zbyt długo moje „ja” już więzi mnie,
Ty jeden wyrwać możesz z jego pęt.

3. Uwolnij mego ducha, błagam Cię,
Bym z siebie w końcu mógł wydostać się,
By Duch przeze mnie Twój przepływać mógł,
By Twa obecność była jawna tu.

4. Uwolnij mego ducha — tego chcę,
Z odosobnienia w sobie wyrwij mnie,
Z ubóstwa skutków poszukiwań mych,
Byś Ty swych bogactw mógł udzielić mi.

5. Uwolnić ducha — tego szukam dziś,
Z więzienia mego „ja” chcę wreszcie wyjść,
Szatańskim kłamstwom nie ulegać, lecz
W nieskończoności Twojej znaleźć się.

6. Uwolnić ducha mą tęsknotą jest,
By z więzów „ja” mój duch wyzwolił się;
Zespalaj, Panie, ze świętymi mnie;
Chcę całym Tobą wiecznie cieszyć się.